top of page

SELVVÆRD

Selvværd, selvtillid og selvfølelse er begreber der handler om dine tanker om dig selv. Som mennesker er vi i en konstant vekselvirkning med vores omgivelser – vi påvirkes af dem, ligesom vi påvirker andre gennem hele livet. Selvværdet er altså dynamisk – dvs. foranderligt.

Mange søger psykologhjælp, fordi de oplever en fastlåsthed i forhold til deres problemer med selvusikkerhed eller lavt selvværd. Du føler måske, du ikke er noget værd, og at alle andre er bedre end dig. For de fleste mennesker er selvfølelsen afhængig af situationen, og hvem de er sammen med. Andre oplever imidlertid en grad af selvusikkerhed i de fleste livssituationer. Et lavt selvværd kan måske opleves, som en fast følgesvend livet igennem.
 

Selvværd hænger sammen med måden, du forholder dig til dig selv på. Hvis du har mange høje forventninger og krav til dig selv, kan du næsten kun blive skuffet og dermed få en forståelse af dig selv, som en, der fejler. Hvis du derimod har et mere realistisk billede af, hvad du skal kunne, og hvordan du skal være, vil du bedre kunne give dig selv opbakning i hverdagen og dermed dagligt give dig en anerkendelse i stedet for nedvurdering.

I terapien vil vi arbejde med den måde, du ser og mærker dig selv på. Vi vil skabe klarhed over dine grundlæggende antagelser, personlige værdier, forventninger til og eventuelle nedvurderinger af dig selv. Målet vil være en mere fleksibel tænkning og et langt bedre tag i dine ressourcer, så du opnår en større tilfredshedsfølelse og accept af dig selv. Vi vil arbejde på at du mærker og forstærker dine egne erkendte eller uerkendte ressourcer bedre. Og vi vil hjælpe dig til at tage de udfordringer, du ønsker, så du oplever at blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.

Rent kognitivt er der en sammenhæng imellem en kropslig tilstand af indre velvære (den gode mavefornemmelse), en følelsesmæssig tilstand af indre ro, sikkerhed, selv-glæde og tillid, samt en tankegang, hvor grundantagelsen er, at man er sin egen bedste ven og taler støttende og anerkendende til sig selv. Det er absolut en mulighed, at øge sit selvværd ved netop hyppigere og hyppigere at bemærke, at man er den rette på det rette sted og det rette tidspunkt.

Ved at opleve og forstærke dine erkendte eller uerkendte ressourcer bedre, kan du forøge din selvværdsfølelse.

Årsagerne til lavt selvværd kan være mange

Du har måske fået for lidt eller for meget ros af dine forældre. Du har måske ikke fået anerkendelse for den du er, eller du har ikke fået dækket dine basale behov for omsorg og kærlighed som barn. Du har måske haft vanskeligheder i skolen, fagligt eller med kammerater, er blevet mobbet eller har følt dig anderledes. Sådanne levevilkår kan have medvirket til, at du ikke ankerkender dig selv, som ’den du er’, men i stedet presser dig selv for meget og bliver en for hård dommer mod dig selv – i forhold til dine præstationer med job, uddannelse, forælder rollen, osv.

Billede af Thomas Vimare

"Jeg har gennem længere tid haft svært ved at finde og sætte ord på nogle tanker, som har forstyrret min hverdag. På ganske kort tid hjalp Karina mig med at få sat ord på mine forstyrrende tanker og dermed gav mig til en større forståelse. Jeg vil derfor meget gerne anbefale Karina."

Mand, 41 år

KONTAKT

Skriv en mail eller ring, hvis du gerne vil bestille en tid. 

Adresse: Ahlgade 23.1 , 4300 Holbæk

Telefon: 30 80 85 16

E- mail: karina@psykologiskvelvaere.dk

bottom of page