top of page

HYPNOTERAPI

Hypnose er en terapeutisk metode, som kan stå alene som korttidsterapi eller kombineres med andre terapeutiske metoder og gøre behandlingen mere effektiv. 

 

Hypnose er en tilstand af dyb afslappelse og fokuseret opmærksomhed. I en hypnotisk tilstand sættes den almindelige kritiske sans lidt i baggrunden, og det bliver nemmere at arbejde på et dybere plan i bevidstheden, hvor der lettere skabes forandringer.
Det er naturligt for mennesker at gå ind i en hypnotisk tilstand dagligt. Dagdrømmeri og meditation er eksempler på hypnotiske tilstande, hvor en del af bevidstheden er meget fokuseret, mens almindelige lyde og synsindtryk træder i baggrunden.

 

Et terapeutisk forløb hos mig starter altid med en samtale omkring hypnose, så du kan få be- eller afkræftet forestillinger og føle sig helt trygge ved behandlingen.

Hypnoterapi er en meget effektiv terapiform, og det vil ofte være tilstrækkeligt med 2 behandlinger.

Klinisk hypnose

Klinisk hypnose er en metode, hvor du via fokuseret opmærksomhed på en nænsom måde kan opleve psykiske forandringer. Du kan opnå gode resultater i forhold til fastlåste symptomer, som kan være vanskelige at løse op for gennem samtale alene. I hypnose fokuserer man på læring. Man bygger bro mellem ressourcer og problemområder, man tager udgangspunkt i nuet, og man går tilbage og ser på problemer og traumer fra et sikkert sted. Man følger en idé, en retning, et mål sammen med klienten. Man sår et frø for fremtiden. Dvs. nutiden bliver ikke kun forankret i fortiden, men også i fremtiden.

Mange har stiftet bekendtskab med hypnose fra shows, hvor en hypnotisør får forsøgspersoner, som er specielt hypnotiserbare, til at foretage sig skøre ting på en scene. Med afsæt i sådanne aktiviteter har hypnosen været forbundet med mystik, underholdning og tvivlsom etik. Men inden for psykolog- og lægefaglige kredse har hypnosen været respekteret som en seriøs klinisk behandlingsmetode i over 100 år. Klinisk hypnose er evidensbaseret, empirisk forskning har vist gode behandlingsresultater f.eks. i forhold til angst, depression, smerter og vægtproblemer.

Hypnoterapi

Hypnose dækker over en række teknikker, som kan fremkalde ændrede bevidsthedstilstande og anvende dem terapeutisk. Hypnoterapi dækker over klinisk anvendelse af hypnose, dvs. at lave terapi under hypnotisk tilstand. Hypnoterapi giver stor mulighed for at skræddersy den psykologiske intervention til den enkelte person og dennes specifikke problem.

Den hypnotiske tilstand er en fokuseret opmærksomhed på det, der foregår i ens eget indre. Du lukker øjnene, kigger indad, og mærker dine egne reaktioner og signaler. Når du glider ind i tilstanden, kommer du ned i lag, hvor du bedre kan mærke dine følelser og kropslige reaktioner. Du kan genopleve situationer, du ellers ikke er bevidst om, og du kan bearbejde svære oplevelser i en afslappet og tryg situation. Tilstanden kan sammenlignes med anden form for fordybelse, som du kender, når du f.eks. læser en god bog og bliver fuldstændig optaget af den. Det er altså et almindeligt fænomen, som vi kan træne og blive bedre til at fremkalde, når vi ønsker det. Flere beskriver det som ”mental massage”.

Fordomme om hypnose

Hypnose har gennem tiderne været omgærdet af mystik, hvilket især skyldes brugen af scenehypnose i underholdningsbranchen. Denne fejlagtige opfattelse er meget beklagelig, da den resulterer i ubegrundet skepsis og fordomme, som forhindrer flere i at få effektiv hjælp til at løse udfordringer i deres liv med hypnose. Således er der stort set heller ikke i det etablerede sundhedsvæsen mulighed for at modtage behandling med hypnoseterapi – til trods for, at adskillige studier har vist særdeles god effekt af behandlingen. 

Mange spørger, inden de skal prøve hypnose første gang, om de vil være “helt væk”. Men det vil ikke være tilfældet. I behandlings øjemed er vi interesseret i at få større kontakt til det, der ligger under den normale bevidsthed, at indlæringsevnen øges, og at du bagefter kan huske det, der skete. De fleste oplever at de kan følge med undervejs, og at de kommer længere væk, når de har prøvet hypnose flere gange. Via hypnotiske teknikker kan du få en fornemmelse af, at det er dig selv, der styrer og kontrollerer, så der sker en positiv ændring. Du vil med andre ord opleve at få mere kontrol over dig selv. De fleste kan lære at gå ind i en hypnotisk tilstand, og oplever det som en meget behagelig og afslappende tilstand at være i.

Det er vores erfaring, at der kan være symptomer, følelsesmæssige og kropslige fornemmelser, som er fastlåste og vanskelige at ændre, selv om klienten via psykoterapi opnår øget indsigt og bliver bedre til at ændre sin måde at tænke på. Vi er rigtig meget i vores hoved og i vores ord, men hvis vi skal nå dén del, der bærer vores problem, så er den ikke altid tilgængelig gennem vores intellekt. Derfor kan det være bedre at møde problemet på dét bevidsthedsniveau, hvor det ligger – følelsesmæssigt og/eller kropsligt – og det kan gøres ved hjælp af hypnose.

 

Ericksonian hypnoterapi

Hemmeligheden ved psykoterapi ligger i at få klienter til at gøre noget de ønsker at gøre, men som de normalt ikke ville gøre”. (Milton H. Erickson).

Erickson inspireret hypnoterapi dækker over en indirekte, ressourceorienteret vej til at arbejde med dine problemer. Milton Erickson var en amerikansk psykiater og hypnoterapeut, som levede i 1901-1980, og som har inspireret hypnoterapeuter verden over. Internationalt anerkendte hypnoterapeuter har siden hans død videreudviklet hans metoder på forskellig måde.

Når vi arbejder på denne måde inddrager vi f.eks. metaforer og små historier i hypnosen. Metaforer og billeder er ofte mere forandringsskabende end bare ord. Interventionerne – de forslag vi giver dig undervejs, mens du er i trance – tilpasses dig og dine behov. Vi kan f.eks. inddrage dine egne ressourcer fra områder af dit liv, hvor du trives, er fordybet og opslugt på en konstruktiv måde til at finde nye veje til løsning af dine problemer og dermed skabe håb for fremtiden. Et for dig meningsfuldt billede/ symbol kan være med til at fremme din forandringsproces – du kan tage det med dig efter terapien. Du vil efterfølgende kunne opleve, at du får lettere ved at handle på nye måder – efter dine ønsker – uden du behøver at være så bevidst om det. Dvs. vi kan hjælpe dig til problemløsning via en indirekte vej. 

KONTAKT

Skriv en mail eller ring, hvis du gerne vil bestille en tid. 

Adresse: Ahlgade 23.1 , 4300 Holbæk

Telefon: 30 80 85 16

E- mail: karina@psykologiskvelvaere.dk

bottom of page